Konijnen trainen? Dat doe je in een paar stappen

Konijnen worden als huisdier vaak gehouden als knuffeldieren. Dit is eigenlijk onterecht want ook een konijn kun je trainen, net zoals een hond of een kat. Konijnen kun je trainen om zindelijk te worden. Ook kun je het konijn trainen om een truc uit te voeren. In dit artikel over het trainen van een konijn gaan we daar verder op in.

Hoe kun je konijnen trainen?

Er bestaan verschillende methoden om konijnen te trainen. Bij alle konijn trainingsmethoden is geduld erg belangrijk. Net zoals bij een hond of een kat kan het konijn niet direct weten wat het moet doen. Een konijn trainen doe je niet in een paar uurtjes tijd, daar is herhaling over een langere periode voor nodig. Welke methoden bestaan er om mijn konijn te trainen?
- Clicker methode
- SATS methode

Konijnen trainen met clicker methode

Konijnen trainen met behulp van een clicker, dat is de clickertraining. Bij de clickertraining beloon je het konijn bij gewenst gedrag. De clicker is een signaal wat exact gegeven kan worden op het moment dat het konijn het gedrag laat zien wat jij graag wilt.

Hierdoor zal het konijn heel snel begrijpen wat je van hem wilt en zo voorkom je zoveel mogelijk dat je per ongeluk ander gedrag beloont. Als je bijvoorbeeld iedere keer het konijn een beloning geeft nadat hij gedrag heeft uitgevoerd kan het zijn dat na het gewenste gedrag nog ander gedrag kwam.

De clicker is dus eigenlijk een uitsteller van de beloning, want er volgt altijd een beloning na de click. Als je een konijn leert springen, dan kun je precies op het moment dat het konijn boven de hindernis ‘zweeft’ clicken en je geeft de beloning als het konijn weer met vier pootjes op de grond staat. Immers kun je moeilijk een konijn een beloning geven op het moment van springen. Maar dat is wel het gedrag wat je wilt zien.

Beloon je pas als het konijn er over is en bij jou is, dan zou het konijn ook kunnen denken dat je beloont voor het feit dat ie bij jouw is, maar niet zozeer het springen, dus gaat het konijn wellicht de volgende keer er lekker langs. Clickertraining is dus het signaal wat je geeft op het moment dat het konijn gewenst gedrag vertoont. Het signaal kan van alles zijn, een fluitje, een bepaald woord, een teken. Het handigste is echter om het wel bij een geluid te houden, omdat je dit in feite altijd en overal kan doen zonder dat het konijn het hoeft te zien. Je hebt speciale doosjes te koop die clickers worden genoemd. Daar kun je op drukken en die maakt een klik-klak geluid. Het voordeel daarvan is, dat die altijd hetzelfde geluid maakt. Het is niet verwarrend en altijd herkenbaar.

Konijnen trainen met SATS methode

SATS staat voor Synergetische Alliantie Training Systemen. Door met de SATS methode het konijn het konijn te trainen, leer je het karakter en gedrag van het konijn kennen. Door het gedrag te (her)kennen kun je veranderingen aanbrengen.

Onderdelen SATS trainingmethode

SATS bestaat uit verschillende componenten. Alle componenten zijn gericht op een duidelijke communicatie met het konijn en het versoepelen van het leerproces. De belangrijkste elementen zijn Bridge & Target en Perceptie Modificatie. Met Bridge & Target maak je duidelijk wat wij van het konijn willen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een steunsignaal, ook wel intermediate Bridge genoemd. Het gebruik van de Intermediate Bridge kan de benodigde trainingstijd om een bepaald gedrag aan te leren sterk verkorten! Dit maakt het konijn trainen via de SATS methode erg populair.

De Bridge

De Bridges maken het konijn duidelijk dat ze iets goed doen en geven het exacte moment aan. Omdat de bridges het konijn steeds duidelijk maken dat hij nog op weg is naar succes, en dus naar een beloning, gaat het konijn opletten wat hij aan het doen is om zo de trainer te laten bridgen. Het leerproces is extreem snel omdat de steunsignalen het konijn helpen. De bridges hebben 4 belangrijke functies:
  1. Het geeft het exacte moment aan dat een gewenst gedrag is gevormd.
  2. Het overbrugt de tijd tussen de vorming van het gedrag en het moment dat dit gedrag wordt beloond.
  3. Het wordt  als beloning ervaren.
  4. Het verhoogt de significantie van de trainer voor het konijn.
Het feit dat de trainer het konijn informatie geeft, over wat het aan het doen is, maakt dat het konijn de trainer probeert te manipuleren door juist gedrag te vertonen dat er voor zorgt dat de trainer begint te bridgen. Er worden twee bridges gebruikt in deze techniek.

De ‘Terminal Bridge’ ook wel het succes signaal. Dit is een korte, scherp uitgesproken letter of lettergreep die aan geeft dat het konijn volgens de trainer zijn taak volbracht heeft. Een voorbeeld ik bijvoorbeeld GOED! Dus wanneer het konijn bijvoorbeeld zijn behoefte doet op het konijnentoilet dan zeg je GOED!

De ‘Intermediate Bridge’, dit is een serie van snel achter elkaar uitgesproken letters of lettergrepen die voor het konijn aangeeft dat datgene wat hij aan het doen is gewenst gedrag is. Hiermee geeft de Intermediate Bridge het konijn het vertrouwen om door te gaan. Je kunt bijvoorbeeld "di" gebruiken. Het is een kort, scherp geluid dat in gewone gesprekken niet of nauwelijks voorkomt.

Als we nu bijvoorbeeld het “hier” komen bij een konijn wil versnellen dan zouden we het konijn “hier” vragen en zodra het konijn kijkt zouden we beginnen te bridgen. Dit betekent: zo snel mogelijk een stroom van "di" uitspreken en als het konijn ons zou bereiken dan zouden we afsluiten met één met nadruk uitgesproken "GOED!", gevolgd door een beloning. Als je langzaam en saai bent dan zal het konijn zich ook zo gedragen, als je de bridge versnelt en wat opwinding in je toon legt dan zal het konijn veel sneller komen. Je ondersteunt dus hiermee het gedrag om hier te komen, en stimuleert dit gedrag doordat je het konijn al vertelt d.m.v. de Bridges dat het konijn op weg is naar succes (de beloning).

De Targets

Naast de bridges wordt er gebruik gemaakt van targets. Een target heeft 4 belangrijke functies:
  1. Het geeft de exacte plaats aan voor een bepaald gedrag.
  2. Het focust de aandacht van het konijn.
  3. Het is de basis van een bepaald gedrag en kan worden gekoppeld aan andere targets.
  4. Het bevordert een coöperatieve houding van het konijn ten opzichte van de trainer.
Er zijn drie basis targets. De belangrijkste is de “two finger target”, een vuist waaruit de wijs- en middelvinger gestrekt uitsteken. Daarna komt de targetstick. Die de trainer aan één kant vast houdt terwijl het konijn zich op het andere uiteinde concentreert.

Als laatste is er nog het afstandtarget, ook wel station genoemd. Deze kan van elk duurzaam materiaal gemaakt zijn en kan worden neergelegd of opgehangen. In het begin heeft een station bij voorkeur het formaat van een ontbijtbord of groter. De targets worden gebruikt om er de aandacht van het konijn op te richten. Dit haalt veel giswerk voor het konijn uit de training waardoor zijn kans om succesvol te zijn toeneemt. Het gebruik van targets zorgt er ook voor dat een trainer niet voortdurend met voer het konijn in positie hoeft te lokken.

Het werken met een targetstick of station maakt het mogelijk om op afstand van het konijn te trainen, hetgeen belangrijk kan zijn bij bepaalde oefeningen én bij het werken met bepaalde diersoorten of problemen. Bij het aanleren van de target is het belangrijk dat het konijn niet alleen leert om contact te maken met elke target die je gebruikt, maar ook om dit contact in stand te houden zolang de trainer dit wil. Dit wordt bereikt met behulp van de bridges.

Conditioned Relaxation 

Conditioned relaxation is ‘ontspannen op commando’. Veel dieren worden in hun dagelijkse leven geconfronteerd met diverse prikkels, waarbij adrenaline vrijkomt. Dit kan gaan om angst, frustratie, agressie etc. Die staat van opwinding, of geprikkeld zijn, staat bij veel dieren een goed leerproces in de weg. Conditioned Relaxation leert het konijn zijn lichaam (en geest) weer te ontspannen. Het is een instrument om het konijn weer greep te laten krijgen op zijn eigen gedrag.

Door het op commando te zetten en het konijn te ondersteunen via de SATS-methode, wordt het voor het konijn makkelijker om zichzelf in een ontspannen toestand te brengen. Ook in situaties die anders wél spanning oproepen. Conditioned Relaxation is het uitgangspunt voor de Perception Modification. Perception Modification Perceptie modificatie is het veranderen van een (emotionele) beleving.

Probleemgedrag wordt vaak geïnitieerd door een heftige emotie zoals angst, agressie of opwinding. Vaak wordt in training gewerkt aan het veranderen van het gedrag, maar het feit dat een dier heeft geleerd zijn emotie niet  te uiten in de vorm van bepaald gedrag, wil niet zeggen dat het onderliggende gevoel ook veranderd is. Perceptie modificatie doet dat wel; het konijn leert anders tegen een bepaalde prikkel aan te kijken met behulp van conditioned relaxation. Omdat de emotie verandert, verandert ook het gedrag.

Konijnen trainen met Bernice Muntz

Wanneer je al eens hebt gezocht op konijnen trainen dan zul de naam van Bernice Muntz al eens tegen zijn gekomen. Zij is een van de bekendste konijnentrainers in Nederland. Bernice Muntz heeft zelfs boeken geschreven over het trainen van konijnen. Ook geeft Bernice Muntz cursussen over konijnen trainen.

Konijnen trainen met de boeken van Bernice Muntz
Geen opmerkingen: