Hoe moet je een konijn opvoeden?

Konijnen zijn erg leuke en pluizige huisdieren, net zoals anders huisdieren zoals honden en katten dienen konijnen ook opgevoed te worden. Het meest belangrijk is dat een konijn de tijd krijgt om aan zijn omgeving te wennen. Wat u verder nog moet weten voor de opvoeding van uw konijn zullen we verder in het artikel toelichten.

De eerste weken voor een konijn

Het belangrijkst voor een konijn is dat deze kan wennen aan zijn nieuwe hok en omgeving. Laat het konijn dus de eerste 2 á 3 dagen in zijn hok. Om het konijn aan zijn nieuwe baasje te laten wennen kun je het best voor het konijnenhok gaan zitten en het konijn roepen.

konijn laten wennen aan aaien

Konijnen zijn prooidieren en zijn van nature angstig voor alles wat van boven komt of stukken groter is dan een konijn zelf. Ook wanneer je een konijn gaat aaien is het dus belangrijk om bij het konijn in de buurt te gaan zitten, zodat je op gelijk niveau met het konijn bent. Probeer het konijn eerst eens te laten eten uit je hand, geef het konijn bijvoorbeeld een yoghurtdrops (Konijnensnoepje) of een stukje wortel. Hierdoor leert het konijn te wennen aan je hand en zal het naar een aantal keren oefenen niet meer schrikken van je handen.

Konijnen foutief gedrag afleren

Konijnen hebben de drang om te knagen. Hierdoor zullen zij ook aan meubels, kabels of bijvoorbeeld plinten kunnen gaan knagen. Dit gedrag is doorgaans gemakkelijk af te leren met een commando. Wanneer het konijn bijvoorbeeld gaat knagen aan je kabels, dan zul je het konijn voorzichtig weg moeten duwen en een commando zoals "Weg", "Niet" of "Foei" moeten zeggen. Hierbij leg ik de nadruk op zeggen, aangezien een konijn vele malen beter hoort dan een mens. Wanneer je gaat schreeuwen kan dit enkel leiden tot stress bij een konijn en averechts uitpakken. Mocht een konijn het foutieve gedrag na een tijd geoefend te hebben met een commando toch nog foutief gedrag vertonen, dan kan een plantenspuit uitkomst bieden. Konijnen vinden het niet prettig om beneveld te worden met water, hierdoor zullen zij een sproei met een plantenspuit als niet prettig ervaren en dit na een aantal keren associëren met het foutieve gedrag dat het vertoond, dus daarmee zal ophouden. Mocht de methode van de plantenspuit geen effect hebben, dan moet u het konijn oppakken en voor een aantal minuten in het konijnenhok opsluiten voordat deze er weer uit mag.
Wat je ook doet ga het konijn vooral niet met je handen straffen (tik geven). Hierdoor zal het konijn je handen als iets zien waarmee hij straf krijgt, dus kan het konijn hier agressief op gaan reageren, ook wanneer je het konijn bijvoorbeeld wilt voeren.

Konijnen zindelijk maken

Konijnen zijn van nature erg schone dieren die hun behoefte in een aparte ruimte in het konijnenhol doet. Ook een konijn dat als huisdier gehouden wordt, zal doorgaans een apart hoekje in zijn hok gebruiken voor zijn/haar behoefte, om dit te analyseren is het belangrijk om het konijn de eerste dagen in zijn hok te laten doorbrengen. In dit artikel is meer terug te vinden over een zindelijk konijn.

2 opmerkingen:

anne zei

Is de opvoeding van een hond vergelijkbaar met die van een konijn?

Sander Janssen zei

Tot op zekere hoogte is het opvoeden van een konijn te vergelijken met de opvoeding van een hond.

Het is voor een konijn vooral belangrijk dat hij kan wennen aan zijn omgeving en zijn baasje leert kennen. Tevens moet je een konijn vrijwel meteen afleren wat hij niet mag doen. Het zindelijk maken van een konijn gaat beter wanneer het konijn wat ouder is.

Ik raad je aan om bovenstaand artikel eens door te nemen, dan kom je precies te weten wat je wel/niet moet doen tijdens de opvoeding van een konijn.